Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 139, Πάτρα  |    2610 420183, 2610 453004  |   Fax: 2610 420638  |    info@instyled.gr

Όροι Αγοράς

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ

1. Ορισμοί

1.1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και ο φορέας εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας www.instyled.gr (εφεξής ο ελεγκτής δεδομένων) είναι ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε , με  ΑΦΜ 800955250, διεύθυνση αλληλογραφίας – Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 139, Πάτρα ΤΚ. 26442 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – info@instyled.gr.

1.2. Αγοραστής – ενεργό φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγόρασε προϊόντα στο κατάστημα Internet www.instyled.gr

1.3. Οι κανόνες αγοράς αγαθών (εφεξής οι «κανόνες») ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αγοραστή και του πωλητή, τις τιμές των εμπορευμάτων, τη διαδικασία πληρωμής, τους όρους, την παράδοση, την εγγύηση ποιότητας των εμπορευμάτων, την επιστροφή και ανταλλαγή αγαθών, ευθύνη.

2. Γενικές διατάξεις

2.1. Οι παρόντες Όροι Πώλησης (εφεξής οι «Κανόνες»), με την έγκρισή τους από τον Αγοραστή (αφού διαβάσετε τους Κανόνες και σημειώνοντας το σημάδι ελέγχου «Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους κανόνες του» instyled.gr είναι δεσμευτικοί τα νομικά έγγραφα των συμβαλλομένων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πωλητή, τους όρους αγοράς και πληρωμής των αγαθών, τον τρόπο παράδοσης και επιστροφής των αγαθών, την ευθύνη των συμβαλλομένων και άλλες διατάξεις σχετικά με την αγορά και πώληση αγαθών στο ηλεκτρονικό κατάστημα instyled.gr

2.2. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τους Όρους ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.

2.3. Το κατάστημα Internet «instyled.gr» πωλεί μόνο στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

2.4. Έχετε το δικαίωμα να αγοράσετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα:

2.4.1. ενεργά φυσικά πρόσωπα, δηλ. άτομα άνω της ηλικίας δικαιοπρακτικής ικανότητας των οποίων η ικανότητα δικαίου δεν περιορίζεται από το δικαστήριο ·
2.4.2. ανήλικοι ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοχτώ ετών, μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους, εκτός αν χειραγωγηθεί.
2.4.3. νομικά πρόσωπα
2.4.4. εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους όλων των ανωτέρω.
2.5. Με την επιβεβαίωση των Κανόνων, ο Αγοραστής επιβεβαιώνει ότι έχει το δικαίωμα να αγοράσει τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα «instyled.gr».

2.6. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τους Κανόνες σε περίπτωση ανάγκης ή υπό τις περιστάσεις που προβλέπονται στις νομικές πράξεις της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι πελάτες θα ενημερωθούν για αυτό μέσω σύνδεσης στο www.instyled.gr ή την αγορά αγαθών για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων.

2.7. Ο αγοραστής πρέπει να διαβάσει την εγκεκριμένη Πολιτική απορρήτου του πωλητή Η συγκατάθεση ή η διαφωνία σχετικά με συγκεκριμένες χρήσεις των Προσωπικών Δεδομένων του Αγοραστή πραγματοποιείται από τον Αγοραστή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

2.8. Εάν ο Πωλητής έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση να παρέχει έγγραφα ή πληροφορίες στον αγοραστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή στον πωλητή μιας λειτουργούσας και ιδιόκτητης ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

2.9. Το ηλεκτρονικό κατάστημα instyled.gr παρέχει Ασφαλείς Ηλεκτρονικές Συναλλαγές.

2.10. SSL κρυπτογράφηση κλειδιού, μέγεθος 2048 bits.

3. Προστασία προσωπικών δεδομένων

3.1. Μπορείτε να παραγγείλετε προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα instyled.gr Ο αγοραστής μπορεί να εγγραφεί χωρίς να εγγραφεί σε αυτή την ιστοσελίδα.

3.2. Κατά την παραγγελία των αγαθών, ο Αγοραστής πρέπει να αναφέρει στα σχετικά πεδία πληροφοριών που παρέχει ο Πωλητής τα προσωπικά του στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3.3. Με την αποδοχή αυτών των Κανόνων, ο Αγοραστής συμφωνεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς πώλησης αγαθών και υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα instyled.gr

3.4. Συμφωνώντας ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς πώλησης αγαθών και υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή, ο αγοραστής συμφωνεί επίσης να στείλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου που καθορίζει ο ίδιος τα μηνύματα πληροφόρησης που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

3.5. Κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, ο Αγοραστής μπορεί να εκφράσει τη συγκατάθεσή του / διαφωνία σχετικά με τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Το κάνει με το τράβηγμα (Συμφωνώ ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ) ή με την αποεπιλογή (διαφωνώ). Ο Πωλητής στέλνει το ενημερωτικό δελτίο αρκετές φορές το μήνα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζει ο Αγοραστής και σας επιτρέπει να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο (στο τέλος του ενημερωτικού δελτίου υπάρχει μια επιλογή: «unsubscribe» – ο αγοραστής δεν θα λαμβάνει πλέον το ενημερωτικό δελτίο αφού κάνει κλικ στον σύνδεσμο).

3.6. Ο Πωλητής επιβεβαιώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Αγοραστή θα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά με σκοπό την πώληση αγαθών και υπηρεσιών και τη συλλογή σχολίων για την ποιότητα των πωληθέντων αγαθών στο ηλεκτρονικό κατάστημα instyled.gr, με σκοπό την ανάλυση των δραστηριοτήτων του Πωλητή και του άμεσου μάρκετινγκ (εκτός εάν ο Αγοραστής αρνηθεί να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ). Ο Πωλητής δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή σε τρίτους, εκτός από τους συνεργάτες του Πωλητή που παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης ή άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας του Αγοραστή. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή μπορούν να αποκαλυφθούν σε τρίτους μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τις νομικές πράξεις της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3.7. Αγοραστής που επιθυμεί να παραγγείλει υπηρεσίες συνεργατών που προσφέρονται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα του πωλητή.

4. Η στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης

4.1. Ο αγοραστής μπορεί να παραγγείλει προϊόντα με τους εξής τρόπους:

4.1.1. ηλεκτρονική εγγραφή στο instyled.gr;
4.1.2. έπιπλα σε απευθείας σύνδεση χωρίς εγγραφή instyled.gr;
4.1.3. από το τηλέφωνο;
4.1.4. στο γραφείο.
4.2. Η συμφωνία μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή θεωρείται ότι συνάπτεται από τη στιγμή που ο αγοραστής, μετά την επιλογή του αντικειμένου που πρέπει να αγοραστεί και κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «παραγγελία» και όταν ο πωλητής έρχεται σε επαφή με τον αγοραστή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται από τον αγοραστή. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιβεβαιώνει την παραγγελία αποστέλλοντας ένα έγκαιρο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

4.3. Κάθε συμφωνία αγοράς μεταξύ αγοραστή και πωλητή καταχωρείται και αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «instyled.gr».

5. Δικαιώματα αγοραστή

5.1. Ο Αγοραστής θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα «instyled.gr» σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται σε αυτούς τους Κανονισμούς και σε άλλα τμήματα των πληροφοριών του ηλεκτρονικού καταστήματος του πωλητή.

5.2. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση εσφαλμένων, ελλιπών, ανακριβών προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. e-mail info@instyled.gr ή καλώντας το 2610 420183. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα με το αίτημα του αγοραστή (εντός 1-2 εργάσιμων ημερών).

5.3. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από το συμβόλαιο αγοράς και πώλησης αγαθών που συνάπτεται με ηλεκτρονικό κατάστημα instyled.gr , ειδοποιώντας γραπτώς τον πωλητή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αναφέροντας το στοιχείο που πρέπει να επιστραφεί και τον αριθμό παραγγελίας του) το αργότερο 2 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα παράδοσης.

5.4. Ο Αγοραστής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μόνο αν το αντικείμενο δεν έχει υποστεί ζημιά ή έχει αλλοιωθεί κατά την εμφάνισή του, δεν έχει χρησιμοποιηθεί, δεν έχει συλλεχθεί και διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία.

6. Υποχρεώσεις του αγοραστή

6.1. Ο Αγοραστής οφείλει να πληρώσει τα αγαθά και να τα αποδεχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τους παρόντες Κανονισμούς.

6.2. Σε περίπτωση αλλαγής της φόρμας παραγγελίας του αγοραστή, πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον πωλητή σχετικά.

6.3. Ο Αγοραστής, χρησιμοποιώντας το ιστότοπο instyled.gr , αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, άλλους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται σαφώς στο διαδικτυακό κατάστημα και να μην παραβιάζει τη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

7. Δικαιώματα Πωλητή

7.1. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να καθορίσει το ελάχιστο μέγεθος του καλαθιού αγορών, δηλαδή το ελάχιστο ποσό με το οποίο θα εκτελεστεί η εντολή του αγοραστή. Το ποσό αυτού του ποσού είναι ορατό κατά την προβολή του καλαθιού αγορών.

7.2. Εάν ο Αγοραστής επιχειρήσει να υπονομεύσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος ή παραβεί τις υποχρεώσεις του, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να περιορίσει ή να αναστείλει άμεσα ή χωρίς προειδοποίηση τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις να ακυρώσει την εγγραφή του Αγοραστής.

7.3. Σε περίπτωση σοβαρών περιστάσεων, ο Πωλητής μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χωρίς ειδοποίηση προς τον Αγοραστή.

7.4. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Αγοραστή, αν ο Αγοραστής δεν καταβάλει τα αγαθά εντός του συμφωνηθέντα χρόνου παράδοσης από την πραγματοποίηση της πληρωμής με τραπεζική μεταφορά.

7.5. Όταν ο αγοραστής επιλέξει τον τρόπο πληρωμής – μετρητά κατά την παράδοση των αγαθών – ο πωλητής, σε περίπτωση οποιασδήποτε αβεβαιότητας σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στη διαταγή, επικοινωνεί με τον αγοραστή με το τηλέφωνο που υποδεικνύεται στην παραγγελία. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία παράδοσης αρχίζει από την ημέρα της επαφής με τον αγοραστή. Ο Πωλητής δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Αγοραστή εάν ο Πωλητής δεν επικοινωνήσει με τον Αγοραστή εντός 30 εργάσιμων ημερών.

7.6. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις παράδοσης ή να τερματίσει την παραγγελία χωρίς καθυστέρηση λόγω σημαντικών λόγων, ειδοποιώντας τον αγοραστή και επιστρέφοντας την πληρωμή εάν ο αγοραστής έχει πληρώσει γι ‘αυτό.

8. Υποχρεώσεις πωλητή

8.1. Ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον αγοραστή πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα instyled.gr σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

8.2. Ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να σέβεται το δικαίωμα απορρήτου του αγοραστή σε προσωπικές πληροφορίες που ανήκουν σε αυτόν, δηλαδή να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που καθορίζει ο αγοραστής.

8.3. Ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο Αγοραστής στη διεύθυνση που καθορίζει ο Αγοραστής υπό τους όρους που καθορίζονται στην ενότητα 10 των Όρων.

8.4. Εάν ο Πωλητής δεν είναι σε θέση να παραδώσει στον αγοραστή το παραγγελθέν προϊόν λόγω σημαντικών περιστάσεων, ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσφέρει ανάλογο προϊόν ή όσο το δυνατόν πιο παρόμοιο με τα χαρακτηριστικά του. Εάν ο Αγοραστής αρνείται να αποδεχθεί ένα παρόμοιο ή παρόμοιο προϊόν, ο Πωλητής αναλαμβάνει να επιστρέψει τα χρήματα που καταβλήθηκαν στον Αγοραστή μέσα σε 3 (τρεις) εργάσιμες ημέρες εάν έχει πραγματοποιηθεί προπληρωμή.

8.5. Αφού ο αγοραστής έχει χρησιμοποιήσει το 5.3. , ο Πωλητής αναλαμβάνει να επιστρέψει τα χρήματα που καταβλήθηκαν στον Αγοραστή εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του επιστρεφόμενου στοιχείου.

9. Τιμές των προϊόντων, διαδικασία πληρωμής και όροι

9.1. Οι τιμές των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στην παραγγελία είναι σε ευρώ.

9.2. Ο αγοραστής πληρώνει για τα εμπορεύματα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

9.2.1. Η πληρωμή μέσω τραπεζικής μεταφοράς είναι μια πληρωμή όπου ο Αγοραστής, αφού λάβει την επιβεβαίωση της παραγγελίας, μεταφέρει τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό instyled.gr
9.2.2. Πληρωμή σε μετρητά κατά την παράδοση / παραλαβή – Ο αγοραστής πληρώνει για τα αγαθά κατά τη στιγμή της παράδοσης / παραλαβής (μεταφορά – αποδοχή),μόνο από το φυσικό μας  κατάστημα.
9.2.3. Η πληρωμή μέσω της υπηρεσίας της σύμβασης καταναλωτικής πίστης που παρέχεται από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι μέθοδος πληρωμής όπου ο αγοραστής (φυσικό πρόσωπο) και η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης συνάπτουν συμφωνία για τη χρηματοδότηση της αγοράς αγαθών στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή.
9.3. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει μερική ή πλήρη προκαταβολή από τον Αγοραστή.

9.4. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Αγοραστή να υπογράψει μια συμφωνία παραγγελίας επίπλων.

9.5. Τα τιμολόγια ΦΠΑ περιλαμβάνουν τα επιλεγμένα εμπορεύματα, τις ποσότητες, τις εκπτώσεις, την τελική τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται για την έγκριση της λογιστικής νομοθεσίας.

10. Παράδοση αγαθών

10.1. Κατά την παραγγελία αγαθών, ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει τη μέθοδο παρουσίασης των προϊόντων, δηλ. Να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία παράδοσης που παρέχεται από τον πωλητή ή στο σημείο συλλογής του πωλητή.

10.2. Παράδοση αγαθών στον Αγοραστή:

10.2.1. Ο Αγοραστής, ο οποίος επιλέγει την υπηρεσία παράδοσης κατά τη στιγμή της παραγγελίας, αναλαμβάνει να αναφέρει τον ακριβή τόπο παράδοσης των αγαθών.
10.2.2. Ο αγοραστής αναλαμβάνει να δεχθεί ο ίδιος τα αγαθά. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δεχτεί ο ίδιος τα αγαθά και τα αγαθά έχουν παραδοθεί στην καθορισμένη διεύθυνση και με βάση άλλες πληροφορίες που παρέχει ο Αγοραστής, ο Αγοραστής δεν δικαιούται να προβάλει αξιώσεις κατά του Πωλητή σχετικά με την παράδοση των αγαθών σε μια ακατάλληλη οντότητα.
10.2.3. Τα εμπορεύματα παραδίδονται από τον Πωλητή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.
10.2.5. Η παράδοση αγαθών μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το καθορισμένο. Ο Πωλητής ενημερώνει τον Αγοραστή για τον χρόνο παράδοσης επιβεβαιώνοντας την παραγγελία της Ελληνικης δημοκρατιας.
10.2.6. Τα έπιπλα παραδίδονται μόνο στον τόπο όπου μπορεί να φτάσει το βαν.
10.2.7. Τα εμπορεύματα δεν μεταφέρονται.
10.2.8. Τα εμπορεύματα μπορούν να μεταφερθούν με επιπλέον κόστος αν είναι δυνατόν.
10.2.10. Σχεδόν όλα τα έπιπλα παραδίδονται μη συναρμολογημένα σε κουτιά, αλλά τα έπιπλα συνοδεύονται από οδηγίες συναρμολόγησης και εξαρτήματα.
10.3. Παραλαβή από τα σημεία παραλαβής του πωλητή:

10.3.1. Ο αγοραστής μπορεί να παραλάβει τα αγαθά δωρεάν από το σημείο συλλογής του πωλητή.
10.3.2. Τα παραγγελθέντα προϊόντα πρέπει να παραληφθούν το αργότερο εντός 3 (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επιβεβαίωσης του πωλητή ότι η παραγγελία είναι έτοιμη. Εάν ο Αγοραστής δεν παραλάβει τα αγαθά εγκαίρως, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παραγγελία χωρίς προειδοποίηση και να επιστρέψει την προκαταβολή αν έχει πληρωθεί.
10.3.3. Τα εμπορεύματα μπορούν να παραληφθούν μόνο από το πρόσωπο που κατέθεσε την παραγγελία ή το πρόσωπο που κατονομάζεται κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, είναι απαραίτητο να μεταφερθεί και να προσκομιστεί έγκυρο έγγραφο ταυτότητας (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή νέο υπόδειγμα άδειας οδήγησης) στον υπάλληλο του πωλητή.
10.4. Ο Πωλητής παραδίδει τα αγαθά στον Αγοραστή σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στις περιγραφές προϊόντων. Αυτοί οι όροι είναι ενδεικτικοί και δεν ισχύουν σε περιπτώσεις όπου ο Πωλητής δεν διαθέτει τα απαιτούμενα αγαθά σε απόθεμα και ο αγοραστής ενημερώνεται για την έλλειψη παραγγελθέντων αγαθών. Ταυτόχρονα, ο Αγοραστής συμφωνεί ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η παράδοση ενδέχεται να καθυστερήσει λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων πέραν του ελέγχου του Πωλητή. Στην περίπτωση αυτή ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικοινωνήσει άμεσα με τον Αγοραστή και να συμφωνήσει τους όρους παράδοσης.

10.5. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Πωλητής απαλλάσσεται από την ευθύνη για παραβίαση των προθεσμιών παράδοσης των αγαθών, αν τα αγαθά δεν παραδοθούν στον αγοραστή ή δεν παραδοθούν στον αγοραστή εγκαίρως ή λόγω περιστάσεων που εξαρτώνται από τον αγοραστή.

10.6. Κατά την παράδοση των Αγαθών στον Αγοραστή, ο Αγοραστής, μαζί με τον Πωλητή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, ελέγχει την κατάσταση της αποστολής και των αντικειμένων και υπογράφει το έγγραφο παραλαβής – παραλαβής. Μετά την παραλαβή της αποστολής από τον αγοραστή, η αποστολή θεωρείται ότι έχει παραδοθεί στην κατάλληλη κατάσταση, δεν παρουσιάζουν ελαττώματα στα εμπορεύματα που να οφείλονται σε ελαττώματα εκτός εργοστασίου και δεν υπάρχουν διαφορές στη σύνθεση των αντικειμένων. Παρατηρώντας ότι η συσκευασία του υποβληθέντος αγροτεμαχίου είναι κατεστραμμένη (τσαλακωμένη, υγρή ή αλλιώς εξωτερικά υποστεί βλάβη), τα αντικείμενα είναι κατεστραμμένα ή / και τα αντικείμενα δεν είναι σωστά συναρμολογημένα, ο αγοραστής πρέπει να το επισημάνει , παρουσία του Πωλητή ή του αντιπροσώπου του, να συντάξει έκθεση σχετικά με παραβάσεις / ασυμφωνίες στην ελεύθερη φόρμα ή / και αντικείμενα. Εάν ο Αγοραστής δεν προβεί σε τέτοιες ενέργειες, ο Πωλητής θα απαλλαγεί από την ευθύνη του Αγοραστή για τυχόν ελαττώματα των προϊόντων, εκτός αν η αιτία των ελαττωμάτων αυτών είναι ελαττωματικά από το εργοστάσιο ή για ελαττώματα στο σετ, εάν τα ελαττώματα αυτά μπορούν να εντοπιστούν με εξωτερική επιθεώρηση.

10.7. Εάν ο Αγοραστής δεν παραδώσει τα αγαθά μέσα στην προθεσμία και εάν ο Αγοραστής έχει πληρώσει για τα Αγαθά και την παράδοση τους, ο Πωλητής θα επικοινωνήσει με τον Αγοραστή, προσπαθώντας να κανονίσει άλλο χρόνο παράδοσης. Εάν ο Αγοραστής εξακολουθεί να μην παραλάβει τα Αγαθά, τα αγαθά αυτά θα επιστραφούν στον Πωλητή, η εντολή θα ακυρωθεί εάν τα χρήματα έχουν καταβληθεί, θα επιστραφούν στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό.

11. Εγγύηση για την ποιότητα του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος

11.1. Τα χαρακτηριστικά κάθε στοιχείου που πωλείται στο instyled.gr παρατίθενται στη γενική περιγραφή κάθε στοιχείου.

11.2. Ο πωλητής δεν ευθύνεται για το γεγονός ότι τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να μην ταιριάζουν με το πραγματικό μέγεθος, το σχήμα και το χρώμα των προϊόντων λόγω των χαρακτηριστικών της οθόνης που χρησιμοποιείται από τον αγοραστή.

11.3. Ο πωλητής παρέχει εγγύηση 24 μηνών για όλα τα αντικείμενα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή του στοιχείου.

11.4. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν εγγυάται την ποιότητα των ειδών για ορισμένα είδη αγαθών, ισχύει η ισχύουσα νομική εγγύηση.

11.5. Ο Πωλητής παρέχει εξυπηρέτηση μετά την πώληση των αγαθών μεταξύ του Αγοραστή και του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του κατασκευαστή.

11.6. Ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει εξυπηρέτηση μετά την πώληση εντός 15-45 εργάσιμων ημερών.

11.7. Η υπηρεσία εγγύησης μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ότι καθορίζεται. Ο Πωλητής ενημερώνει ξεχωριστά τον αγοραστή σχετικά με την περίοδο εγγύησης των εμπορευμάτων χωριστά σε κάθε περίπτωση.

12. Επιστροφή και αντικατάσταση αγαθών

12.1. Τα ελαττωματικά αγαθά που πωλούνται διορθώνονται, τα ελαττωματικά αγαθά αντικαθίστανται και επιστρέφονται.

12.2. Προκειμένου να επιστραφούν τα αντικείμενα 12.1. Στις περιπτώσεις που καθορίζονται στους Κανόνες, ο Αγοραστής ενημερώνει τον Πωλητή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. μέσω e-mail info@instyled.gr
.

12.3. Ο Αγοραστής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα που παρέχεται στη ρήτρα των Κανονισμών εντός 2 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παράδοσης των αγαθών σε αυτόν, ειδοποιώντας τον Πωλητή γι ‘αυτό 5.3. Η διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό.

12.4. Κατά την επιστροφή των αγαθών στον αγοραστή πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

12.4.1. το επιστρεφόμενο στοιχείο πρέπει να είναι στην αρχική του συσκευασία (αυτό το στοιχείο δεν ισχύει σε περίπτωση επιστροφής ενός αντικειμένου χαμηλής ποιότητας).
12.4.2. το στοιχείο δεν πρέπει να είναι κατεστραμμένο από τον Αγοραστή (οι αλλαγές στην εμφάνιση του αντικειμένου ή της συσκευασίας του που ήταν απαραίτητες για την επιθεώρηση του αντικειμένου δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ουσιαστικές αλλαγές στην εμφάνιση του αντικειμένου).
12.4.3. το στοιχείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς απώλεια της εμφάνισης του εμπορίου (άθικτες ετικέτες, προστατευτικά φιλμ κλπ.) (αυτό το στοιχείο δεν ισχύει στην περίπτωση επιστροφής ενός αντικειμένου χαμηλής ποιότητας).
12.4.4. το επιστρεφόμενο στοιχείο πρέπει να βρίσκεται στην ίδια σειρά με εκείνη που έλαβε ο αγοραστής.
12.4.5. η επιστροφή του στοιχείου πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη αγοράς και κάρτα εγγύησης.
12.5. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να μην αποδεχθεί τα προϊόντα που επιστρέφει ο Αγοραστής εάν ο Αγοραστής δεν ακολουθήσει τη διαδικασία επιστροφής που ορίζεται στο παρόν Άρθρο.

12.6. Τα επιστραφέντα εμπορεύματα μπορούν να παραδοθούν από τον ίδιο τον αγοραστή. Εάν ο Αγοραστής δεν έχει την ευκαιρία να επιστρέψει τα αγαθά ο ίδιος, ο Πωλητής αναλαμβάνει να παραλάβει τα αγαθά και να τα αντικαταστήσει με παρόμοια κατάλληλα αγαθά. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν έχει παρόμοια προϊόντα, επιστρέφει στον Αγοραστή τα χρήματα που καταβλήθηκαν για το (τα) είδος (τα).

12.7. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να επιστρέψουμε το στοιχείο εντός 10 ημερών.

12.8. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα χρήματα για τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα μεταφέρονται με εντολή πληρωμής και μόνο στον τραπεζικό λογαριασμό του πληρωτή.

13. Ευθύνη

13.1. Ο Αγοραστής είναι πλήρως υπεύθυνος για την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που του παρέχονται. Εάν ο Αγοραστής δεν παράσχει ακριβή προσωπικά δεδομένα, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν προκύπτουσες συνέπειες και δικαιούται να απαιτήσει από τον Αγοραστή για τις άμεσες ζημιές που υπέστη.

13.2. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος.

13.3. Ο εγγεγραμμένος αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη μεταβίβαση των δεδομένων σύνδεσης σε τρίτους. Εάν οι υπηρεσίες που παρέχονται από το «instyled.gr» χρησιμοποιούνται από τρίτο μέρος που συνδέεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιώντας τα δεδομένα σύνδεσης του αγοραστή, ο Πωλητής αντιμετωπίζει το πρόσωπο αυτό ως αγοραστή.

13.4. Ο Πωλητής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σε περίπτωση που η ζημία προκύπτει από το γεγονός ότι ο Αγοραστής, ανεξάρτητα από τις συστάσεις του Πωλητή και τις υποχρεώσεις του, δεν έχει εξοικειωθεί με τους παρόντες Όρους, παρόλο που του δόθηκε τέτοια ευκαιρία.

13.5. Εάν το Web Store του Πωλητή περιέχει συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες άλλων εταιρειών, ιδρυμάτων, οργανισμών ή προσώπων, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για, διατηρεί, ελέγχει ή αντιπροσωπεύει τους ιστότοπους ή τα πρόσωπα.

13.6. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την ορθή εκπλήρωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων μεταξύ των εταίρων του αγοραστή και του πωλητή των οποίων οι υπηρεσίες παραγγέλλουν ο αγοραστής.

14. Ανταλλαγή πληροφοριών

14.1. Ο Πωλητής αποστέλλει όλες τις κοινοποιήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 3.2. της Σύμβασης, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχει ο Πελάτης.

14.2. Ο Αγοραστής θα αποστείλει όλες τις ειδοποιήσεις και ερωτήσεις με τα μέσα επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα «Επαφές» του Ηλεκτρονικού Καταστήματος του Πωλητή.

15. Τελικές διατάξεις

15.1. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα των επίπλων που αγοράσατε ή την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, ενημερώστε τη διοίκηση. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@instyled.gr Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση σε γραπτή αξίωση, αξίωση ή καταγγελία σχετικά με ένα στοιχείο που αγοράσατε στο instyled.gr.

15.2. Όλες οι διαφωνίες που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των κανόνων θα διευθετηθούν με διαπραγμάτευση. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι διαφορές διευθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ελληνικης Δημοκρατίας.

15.3. Αυτοί οι Κανόνες πώλησης αγορών ενημερώνονται στις 1 Ιανουαρίου 2023. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Αγοράς θα ειδοποιούνται σύμφωνα με την Ενότητα 2.6.

Shopping cart

Sign in

No account yet?

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.
Shop
Wishlist
0 items Cart
My account